Dátum: z dôvodu situácie vyvolanej koronavírusom sa ZV v roku 2020 bude konať v neskoršom termíne ako obvykle

Miesto: Kutúrny dom v Partizánskej Ľupči

 

Organizačné pokyny :  

Prezentácia od 8:15 hod.

 

 

Program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_