Pre zefektívnenie spracovania drevnej hmoty bol cez eurofondy zakúpený stroj s harvestorovou hlavicou a po zácviku obsluhy je už v plnej prevádzke.

75450101 733320267168300 7485087751553941504 n75462281 2491196800988529 7147475082678370304 n

(zverejnené 08.11.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Lesný komposesorát plánuje v budúcom roku svojou spoluprácou podporiť vznik náučného banského chodníka na Magurke. Časť reportáže si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/203049?fbclid=IwAR1uGxLDbyrgyAfhjd1qhoSV_KM_whp0amDLGTiMFweFRL2cDOYcIRki_Yk

(zverejnené 08.11.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Podielnikom, ktorí si telefonicky vyžiadali zápisnicu zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS 2019, bola táto zaslaná.

Zápisnicu môžete nájsť takisto aj tu: Zápisnica ZV LKPS 2019

(zverejnené 14.08.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

 V dňoch 11.05.2019 a 13.05.2019 sa v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči uskutočnilo Zhromaždenie vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči formou dvoch čiastkových schôdzí.

Výsledky hlasovaní nájdete v informatívnom výpise Uznesenia mandátovej komisie ako aj na nástenke v sídle LKPS a na obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.

 

(zverejnené 16.05.2019)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči obdržalo od Okresného úradu Lipt. Mikuláš- Odbor životného prostredia upozornenie kvôli možnému ohrozeniu Hlucháňa hôrneho. Jedná sa o návrh obmedzenia hospodárenia na výmere 720ha lesa vo vlastníctve LKPS. Ak by sa z tohto upozornenia stalo záväzné nariadenie, dôjde k zákazu hospodárenia na ďalších 10% výmery LKPS.

Lesy LKPS sú aktuálne certifikované schémou PEFC aj FSC, čím sa väčšina podmienok na ochranu hlucháňa už dávno spĺňa. Navrhované opatrenia od Štátnej ochrany prírody však vôbec nezohľadňujú šírenie podkôrnikovej kalamity a zavedením pojmu „pasívny manažment“ sa síce jedná o to isté ako o piaty stupeň ochrany, avšak majiteľovi pozemkov neprislúcha žiadna náhrada z ujmy za obmedzenie hospodárenia.

Odborný lesný hospodár bude spolu s tajomníkom v tejto záležitosti komunikovať s príslušnými orgánmi v snahe zamedziť zavedenie týchto opatrení do praxe.

Pre názorné zobrazenie obmedzenia hospodárenia tajomník vytvoril nasledovnú mapu (dotknuté plochy červenou):  hluchan

(zverejnené 08.05.2019)