Zasadnutie Zhromaždenia Vlastníkov LKPS formou korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Pandémia koronavírusom paralyzuje hospodársky aj spoločenský život vo všetkých krajinách sveta. Z uvedeného dôvodu Výbor LKPS na zasadnutí dňa 28.07.2020 uznesením 010_2020 rozhodol o zrušení Riadneho zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa malo uskutočniť dňa 12.09.2020 a miesto toho organizuje Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 15.10.2020.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke v sekcii "ZV 2020" hore vpravo.

(zverejnené 18.08.2020)

__________________________________________________________________________________

20200603 163629

(zverejnené 15.06.2020)

__________________________________________________________________________________

Pre situáciu spôsobenú koronavírusom sa Zhromaždenie vlastníkov LKPS v roku 2020 bude konať v neskoršom termíne ako obvykle. Výbor LKPS predpokladá, že by sa zhromaždenie mohlo konať v mesiaci september 2020, bude to však závisieť od okolností a nariadení vlády.

Od 19.05.2020 sú členovia Výboru LKPS opäť zastihnuteľní v kancelárii v Partizánskej Ľupči počas úradných hodín, utorok a štvrtok od 07:00 do 12:00.

(zverejnené 21.05.2020)

__________________________________________________________________________________

 

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu ohľadom šíriaceho sa koronavírusu a nariadení vlády SR, členovia Výboru LKPS nie sú od 17.03.2020 až do odvolania zastihnuteľní v úradných hodinách v kancelárii LKPS. Najnutnejšie úkony a komunikácia týkajúca sa chodu LKPS prebieha elektronicky a telefonicky, kontaktujte nás preto výlučne týmto spôsobom a nenavštevujte budovy LKPS osobne.

Momentálne je pozastavená prevádzka píly LK Part. Ľupča s.r.o. a zvažuje sa aj odklad zhromaždenia vlastníkov, keďže sa jedná o zhromaždenie početnej skupiny ľudí tvorenej prevažne najrizikovejšou vekovou skupinou. V prípade prekladu zhromaždenia budú spoluvlastníci o náhradnom termíne informovaní poštou.

(zverejnené 17.03.2020)

__________________________________________________________________________________

Zrušené- POZVÁNKA - Zrušené

Výbor LKPS pozýva svojich členov na Zhromaždenie vlastníkov Lesného komposesorátu pozemkového spoločenstva v Partizánskej Ľupči, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči dňa 23. mája 2020/sobota/ o 10:15 hodine

Ďalšie informácie ohľadom zromaždenia budú postupne zverejňované na tejto stránke v záložke "ZV 2020" hlavného menu. 

(zverejnené 18.02.2020)

__________________________________________________________________________________ 

V roku 2019 prebehla rekonštrukcia a opravy niektorých budov LKPS:

- na horárni na Slatvinskom bola vymenená strecha spolu s odkvapmi a hromozvodom

Slatvinskô

 

- zároveň sa na Slatvinskom zrenovovala budova "Betlehemu", slúžiaca ako vysunutá kancelária pre horárov

Betlehem

 

- podarilo sa odkúpiť od SR- Lesy Slovenskej republiky š.p. horáreň s hospodárskou budovou na Lovnáči. Jej rekonštrukcia a funkcia bude predmetom najbližšieho Zhromaždenia vlastníkov dňa 23.05.2020

Lovnáč

(zverejnené 23.01.2020)

__________________________________________________________________________________

Prevádzka píly LKPS v Partizánskej Ľupči súrne hľadá šikovného pracovníka na obsluhu rezacích strojov. Pre bližšie informácie záujemcovia môžu kontaktovať priamo vedenie píly na telefónnom čísle:

               +421 44 55 90 381    alebo    +421 907 833 068

(zverejnené 14.01.2020)

__________________________________________________________________________________ 

Už budúci víkend, 10. a 11. januára, sa na území LKPS v Part. Ľupči bude opäť konať čoraz populárnejší cyklopretek "Cyklonárez 4". Bližšie informácie nájdete na: https://zimnycyklonarez.mtbiker.sk/

banner maly 1 1573157007

Výbor LKPS žiada organizátorov a účastníkov podujatia o dodržiavanie ustanovených podmienok, na základe ktorých bol udelený súhlas s usporiadaním preteku.

(zverejnené 05.01.2020)

__________________________________________________________________________________

Výbor LKPS bude zasadať v tomto roku poslednýkrát 19.12.2019 o 16:00.

Zároveň dáva na vedomie dátum konania nasledujúceho Zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.05.2020 v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči.

(zverejnené 12.12.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Pre zefektívnenie spracovania drevnej hmoty bol cez eurofondy zakúpený stroj s harvestorovou hlavicou a po zácviku obsluhy je už v plnej prevádzke.

75450101 733320267168300 7485087751553941504 n75462281 2491196800988529 7147475082678370304 n

(zverejnené 08.11.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Lesný komposesorát plánuje v budúcom roku svojou spoluprácou podporiť vznik náučného banského chodníka na Magurke. Časť reportáže si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/203049?fbclid=IwAR1uGxLDbyrgyAfhjd1qhoSV_KM_whp0amDLGTiMFweFRL2cDOYcIRki_Yk

(zverejnené 08.11.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Podielnikom, ktorí si telefonicky vyžiadali zápisnicu zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS 2019, bola táto zaslaná.

Zápisnicu môžete nájsť takisto aj tu: Zápisnica ZV LKPS 2019

(zverejnené 14.08.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

 V dňoch 11.05.2019 a 13.05.2019 sa v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči uskutočnilo Zhromaždenie vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči formou dvoch čiastkových schôdzí.

Výsledky hlasovaní nájdete v informatívnom výpise Uznesenia mandátovej komisie ako aj na nástenke v sídle LKPS a na obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.

 

(zverejnené 16.05.2019)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči obdržalo od Okresného úradu Lipt. Mikuláš- Odbor životného prostredia upozornenie kvôli možnému ohrozeniu Hlucháňa hôrneho. Jedná sa o návrh obmedzenia hospodárenia na výmere 720ha lesa vo vlastníctve LKPS. Ak by sa z tohto upozornenia stalo záväzné nariadenie, dôjde k zákazu hospodárenia na ďalších 10% výmery LKPS.

Lesy LKPS sú aktuálne certifikované schémou PEFC aj FSC, čím sa väčšina podmienok na ochranu hlucháňa už dávno spĺňa. Navrhované opatrenia od Štátnej ochrany prírody však vôbec nezohľadňujú šírenie podkôrnikovej kalamity a zavedením pojmu „pasívny manažment“ sa síce jedná o to isté ako o piaty stupeň ochrany, avšak majiteľovi pozemkov neprislúcha žiadna náhrada z ujmy za obmedzenie hospodárenia.

Odborný lesný hospodár bude spolu s tajomníkom v tejto záležitosti komunikovať s príslušnými orgánmi v snahe zamedziť zavedenie týchto opatrení do praxe.

Pre názorné zobrazenie obmedzenia hospodárenia tajomník vytvoril nasledovnú mapu (dotknuté plochy červenou):  hluchan

(zverejnené 08.05.2019)